Om Oss

Frank Götmark
frank.gotmark@bioenv.gu.se

Frank_new

Professor i ekologisk zoologi och naturvårdsbiologi, men ökande intresse för humanekologi (som ämnet hette förr!). Forskare och lärare vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs Universitet, med kurser främst om naturvård och ekologi. Omfattande vetenskaplig publicering om naturvård i bred mening, fåglar (ekologi och beteende), och skogsekosystem och träd och buskar. Startade Ekprojektet år 2000 (se: Ekprojektet hemsidan).
För publikationer klicka här>>

 

Philip Cafaro
Philip.Cafaro@colostate.edu

Professor i Miljöetik vid Department of Philosophy, Colorado State University, Fort Collins, USA. Forskningsintressen berör klimatförändringar och biodiversitet med anknytning till folkökning, vidare etiska teorier för miljömässig hållbarhet. Undervisar i dessa ämnen. Avhandling: ”Thoreau’s Vision of a Good Life in Nature: Towards an Environmental Virtue” Förutom artiklar i vetenskapliga tidskrifter har Philip skrivit ett flertal böcker, nu senast ”How Many Is Too Many? The Progressive Argument for Reducing Immigration into the United States. Chicago: University of Chicago Press.” (Se annons och omdömen på Amazon). Philips hemsida finns här>>

 

Karl-Erik Norrman (mentor)

Diplomat sedan mer än 30 år, tjänstgöring bl.a. i Moskva, Peking, Rom, Geneve och Sevilla. Därefter har K.-E.N. grundat och lett det europeiska kulturparlamentet, ECP, http://www.kulturparlament.com , Europas enda paneuropeiska, interdisciplinära forum för kulturarbetare. Stor del av sin UD-tid ägnade han åt internationella utvecklingsfrågor, bl.a. som ansvarig för Asienbistånd, svensk representant hos UNHCR, FAO och World Food Programme. Under flera år bitr. chef för det svenska FN-biståndet, inkl. samarbetet med organisationer som UNFPA och UNICEF. Idag är K.-E.N. aktiv som debattör och har bl.a. skrivit boken ”Färre människor på jorden. Hur naturresurserna räddas och alla får chansen till ett bra liv”. K.-E.N. bor i Berlin och Stockholm.

Carl Wahren (mentor)

Ursprungligen universitetslektor i statskunskap/internationell politik i Uppsala och Stockholm. C.W. ledde forskningsprogram i demografi–hållbar utveckling vid OECDs utvecklingscentrum (Paris). Vidare byråchef vid Sida; konsult vid UNFPA (N.Y.) och WHO (Genève); chef för International Planned Parenthood Federation (IPPF London); chef utvärdering av i-ländernas bistånd till den s.k. Tredje Världen vid OECD. Medgrundare av Internationella Aidsalliansen. Aktivt deltagit i det internationella förhandlingsarbetet kring befolkning/hållbar utveckling sedan 1960-talet i FN (befolkningskonferenserna) och dess medlemsstater, inklusive Vatikanen. C.W. har medverkat i media vid flertal tillfällen och ”vittnat” i US Senate och parlamenten i London, Tokyo, Paris och Sverige

 

Jenna Dodson (Biträdande forskare)Dodson_Jenna[191]

Jenna har en Master-examen från Virginia Commonwealth University (VCU), Virginia, USA, 2015. Hon studerade häckningsbiologi hos fåglar, särskilt fågelungars tillväxt i relation till förekomst av föda (terrestra och akvatiska byten). De sista två åren (2016-2017) har hon arbetat I Senegal med agroforestry, via det amerikanska systemet med Peace Corps. Hon specialiserade sig på etablering och skötsel av mango och cashew, för att förbättra förhållanden för lokalbefolkningen. Hon bodde då i lokalsamhällen.

 

Patrícia Dérer (Biträdande forskare)
patri.derer.top@gmal.compatri

MSc i biologi med specialisering mot växtekologi, naturvård, evolutionär ekologi och beteendeekologi. Erfaren fältbiolog, med forskning om örter och gräs i lövskogar i Ungern. Undervisat i ryska.

Patrícia har sin examen från Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest, Ungern 2016. Hon har sedan bl a arbetat i ett projekt som utvärderat skoglig naturvård och skyddsformer för biodiversitet i Karpaterna (Ungerska delen).