Az elmúlt kétszáz év alatt a világ népessége megkétszereződött, majd még egyszer, s majdnem harmadszor is. Míg 1800-ban 1 milliárd volt Földünk népessége, ma több mint 7.8 milliárd ember él a bolygón. A robbanásszerű népességnövekedés minden globális környezeti problémánk gyökerének része, a klímaváltozástól kezdve a fajkihalásig. Kutatásunk, a “The Overpopulation Project – TOP” (magyarul: A Túlnépesedés Projekt) a népesedés környezetre gyakorolt hatásait, valamint olyan humánus és etikus népesedéspolitikai intézkedéseket tanulmányoz, amelyek segítenek véget vetni a gyors népességnövekedésnek. E kutató és ismeretterjesztő projekt a “Global Challenges Foundation” (magyarul: Globális Kihívások Alapítvány) támogatásával jött létre és működik.

Az emberi népesség 1 milliárdról 7.8 milliárdra növekedett 1800 óta. Napjainkban is évi kb. 83 millió fővel gyarapszik.

Motivációnk

Az ember túlhasználja a Földet: túl sok nyersanyagot, természetes erőforrást használ, ezáltal túl sok hulladékot generál, szennyezett tájat, és üres tengereket hagy maga után. A Föld az egyetlen otthonunk. Utódaink jóléte, egészsége egyetlen Földünk ökoszisztémáitól fog függeni, csakúgy, mint ahogyan a miénk is függ. Csaknem tízmillió állat-, növény-, és gombafajnak szintén szüksége van megfelelő élőhelyre és erőforrásokra a túléléshez és gyarapodáshoz. Nincs jogunk ahhoz, hogy kihalásra ítéljük őket. Fordítva, a mi felelősségünk az ökológiailag fenntartható társadalmak megteremtése, amelyek az összes földlakó jólétét lehetővé teszik.

 

Összefoglaló az emberiség lábnyomáról Földünkön. Forrás. Population Matters

Népességünk növekedésének mérséklése, majd megállítása része kell, hogy legyen a fenntarthatóságért tett erőfeszítéseinknek. Ezt a környezet- és természetvédők ritkán ismerik fel, mert a népességnövekedés problémáját már megoldottnak tarják, vagy pedig azért, mert úgy hiszik, hogy a probléma magától fog megoldódni. Ezek közül egyik sem igaz.

A túlságosan nagy családméret nagyban hozzájárul ahhoz, hogy gyermekek milliói fekszenek le éhesen a fejlődő országokban, ott ahol a gyors népességnövekedés miatt a víz, az élelem, és más, egyébként is szűkös erőforrások elérhetősége tovább csökken a biztonságos határ alá. Eközben a folyamatos népességnövekedés az erdőirtás, a hanyatló korallzátonyok és az ember alkotta tájak térnyerésének egyik meghatározó mozgatórugója. A világ legtöbb országának népessége továbbra is növekedni fog a jövőben: az ENSZ három és fél milliárd  fős népességgyarapodást vetít előre az évszázad végéig “közepes” forgatókönyvében.

A „The Overpopulation Project” a népességnövekedés környezeti hatásait vizsgálja, illetve a humánus és eredményes népesedéspolitikát abban a hitben, hogy megfelelő intézkedésekkel a népességnövekedés legnagyobb része elkerülhető. A projekt célja, hogy felhívja a környezet- és természetvédők, valamint döntéshozók figyelmét arra, hogy a globális környezeti problémák megoldásában a népességnövekedés megállítása fontos, nem elhanyagolható szerepet játszik.

A döntés a miénk. A népességnövekedés megállítása segít a fenntartható társadalmak megteremtésében és abban, hogy több természetes élőhelyet védjünk meg

Blogunk vendégcikkeiben közölt nézetek és vélemények az adott szerző szellemi tulajdonát képezik, és nem minden esetben tükrözik a „The Overpopulation Project” tagjai véleményét.