Överbefolkning?

Är vår värld verkligen överbefolkad? Ja! – av följande skäl:

 

1. Vi är 7,8 miljarder människor och FNs prognos från 2017 förutspår 11,2 miljarder år 2100, vid ”business-as-usual”. Om vi vore låt oss säga 3 miljarder som år 1960, och stannat på den nivån, hade växthuseffekt, föroreningar, svält, konflikter mm varit avsevärt mindre problem. Ett mål bör därför vara en mindre befolkning än nu, globalt och nationellt.
2. Alla utvärderingar av naturskydd visar att biologisk mångfald – stora däggdjur, fåglar, fantastiska skogar, sea, sjöar och stora floder – formligen äts upp av mänsklig resursförbrukning. Naturskyddet har en lägre takt – ökande befolkning, och vår konsumtion, förvärrar situationen, om inget görs.
3. Höga födelsetal och folkökning är ett stort problem särskilt för kvinnor i många länder; de tvingas ta hand om stora familjer och utsätts för farliga aborter då de vill begränsa familjestorleken. Manlig dominans, sociala normer och religion har en negativ effekt.
4. Redan idag är matproduktionen ansträngd i delar av världen, med återkommande svältkatastrofer, senast i Afrika 2017. En befolkning på 11,2 miljarder människor beräknas kräva fördubblad matproduktion till år 2100. Var skall matproduktionen ske? Varifrån skall sötvatten till grödor och djur tas?
5. Vid katastrofer som jordbävning, vulkanutbrott, torka, orkaner, översvämningar så dödar inte bara katastrofen – om området är överbefolkat dör ofta människor i dåliga hus, på olämplig mark, och där färskvatten och sanitet är bristvara. Överbefolkning dödar således också, fast media rapporterar inte detta.
6. Även rika länder ökar sin befolkning med allt tätare bebyggelse och trängsel i städer med mindre grönska. I stor utsträckning genom okontrollerad invandring från länder med sedan länge ohållbar befolkningspolitik och starkt försummad familjeplanering – trots att deras ledare deltagit på FNs befolkningskonferenser (1974, 1984, 1994). Asyl för förföljda människor behövs, men ohållbar befolkningspolitik föröder.
7. Missvisande fakta framhålls av teknik- och utvecklingsoptimister med s g s obefintligt intresse för ekosystem – dvs de system som försörjer oss människor, inklusive natur som vi skulle kunna njuta mer av.
8. Den goda nyheten är att problem med överbefolkning går att påverka. Vår ohållbara konsumtionen måste minska, men att hejda folkökningen och stabilisera världens befolkning är lika viktigt – och kan t o m vara lättare än att reducera konsumtionen. Läs mer på vår hemsida, och dela den gärna med andra!