Svenska artiklar och material

Populärvetenskapliga artiklar och material

Debatt i DN, 28 September 2019Online-kommentarer till denna och Fyra repliker och slutreplik

Debatt om invandring och åldrande befolkning (GP-Debatt), en reaktion från ledar-redaktionen på DN – som är både felinformerad och kränkande – samt en replik på ledaren publicerad i DN från Andersson & Götmark klicka här>>

Hanne Kjöller: Flygskam är bra för klimatet – men flerbarnsskam är bättre

Måste vi föda fler barn för att klara vår åldrande befolkning?” Intervju med Frank Götmark i KIT.

En åldrande befolkning är en god sak” från Frank Götmark i Kvartal (19. Februari 2019)

I stället för pandemi” Nordegren och Epstein i SR (P1, 8 januari) diskuterar folkökning med projektledaren Frank Götmark (från ca 11 min in i programmet)

Världens farligaste djur och elefanten i rummet” – en bred historisk översikt om folkökning och konsekvenser för djur, natur och människor, med anknytande analys av nya data från SOM-institutet.

Familjeplanering måste prioriteras för framtiden” från Ann-Marie Ljungberg i ETC Göteborg.

Master-arbete som analyserar texter om folkökning och överbefolkning i ”Sveriges Natur” (Naturskyddsföreningen), och om hur ämnet försvann i tidskriften klicka här>>

Intervju då projektet startades, i Dagens ETC klicka här>>

Overdevelopment Overpopulation Overshoot klicka här för bok>>

Efter FNs befolkningsprognos i juli 2017: en aktuell översikt om folkökning och möjliga åtgärder: klicka för förstaandra och tredje delen.

Färre flyktingar kräver massiv hjälp till Afrika

En historisk bakgrund om folkökning, vetenskap och (uteblivna) åtgärder klicka här>>

Beskrivning av mycket framgångsrik familjeplanering i Iran, frivillig sådan klicka här>>

En debatt-artikel om hur folkökning förbises, av media och många andra klicka här>>

En invändning om teknik-fixering för att lösa världens problem, och om fördelar med att minska folkökningen klicka här>>

Från Miljömagasinet (Humanitär katastrof) klicka här>>

Från Sydsvenska Dagbladet klicka här>>

Debattinlägg som ifrågasätter de mål som kommun-politiker sätter upp om folkökning (Umeå) klicka här>>

Efterföljande debatt om folkökning, Umeå klicka här>>

 

Några äldre inlägg i debatten, med samma tema:

Jordens befolkning måste begränsas

Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen

”Med dagens födelsetal är vi snart 134.000 miljarder”

En svensk bok om folkökning och åtgärder mot denna klicka här>>