Svenska artiklar och material

Nätverket “Population Matters Sweden” är ett svenskt nätverk bestående av engagerade människor som vill uppmärksamma de negativa konsekvenserna av jordens överbefolkning och den kraftigt fortsatta befolkningsökningen, samt peka på åtgärder som bidrar till att lösa problemen. Detta görs bland annat genom att skriva debattartiklar för att uppmärksamma problemet i svensk media.
 

Populärvetenskapliga artiklar och material

Debatt i DN, 28 September 2019Online-kommentarer till denna och Fyra repliker och slutreplik

Debatt om invandring och åldrande befolkning (GP-Debatt), en reaktion från ledar-redaktionen på DN – som är både felinformerad och kränkande – samt en replik på ledaren publicerad i DN från Andersson & Götmark klicka här>>

Hanne Kjöller: Flygskam är bra för klimatet – men flerbarnsskam är bättre

Måste vi föda fler barn för att klara vår åldrande befolkning?” Intervju med Frank Götmark i KIT.

En åldrande befolkning är en god sak” från Frank Götmark i Kvartal (19. Februari 2019)

I stället för pandemi” Nordegren och Epstein i SR (P1, 8 januari) diskuterar folkökning med projektledaren Frank Götmark (från ca 11 min in i programmet)

Världens farligaste djur och elefanten i rummet” – en bred historisk översikt om folkökning och konsekvenser för djur, natur och människor, med anknytande analys av nya data från SOM-institutet.

Familjeplanering måste prioriteras för framtiden” från Ann-Marie Ljungberg i ETC Göteborg.

Master-arbete som analyserar texter om folkökning och överbefolkning i ”Sveriges Natur” (Naturskyddsföreningen), och om hur ämnet försvann i tidskriften klicka här>>

Intervju då projektet startades, i Dagens ETC klicka här>>

Overdevelopment Overpopulation Overshoot klicka här för bok>>

Efter FNs befolkningsprognos i juli 2017: en aktuell översikt om folkökning och möjliga åtgärder: klicka för förstaandra och tredje delen.

Färre flyktingar kräver massiv hjälp till Afrika

En historisk bakgrund om folkökning, vetenskap och (uteblivna) åtgärder klicka här>>

Beskrivning av mycket framgångsrik familjeplanering i Iran, frivillig sådan klicka här>>

En debatt-artikel om hur folkökning förbises, av media och många andra klicka här>>

En invändning om teknik-fixering för att lösa världens problem, och om fördelar med att minska folkökningen klicka här>>

Från Miljömagasinet (Humanitär katastrof) klicka här>>

Från Sydsvenska Dagbladet klicka här>>

Debattinlägg som ifrågasätter de mål som kommun-politiker sätter upp om folkökning (Umeå) klicka här>>

Efterföljande debatt om folkökning, Umeå klicka här>>

 

Några äldre inlägg i debatten, med samma tema:

Jordens befolkning måste begränsas

Vi måste försöka begränsa befolkningsökningen

”Med dagens födelsetal är vi snart 134.000 miljarder”

En svensk bok om folkökning och åtgärder mot denna klicka här>>