SvD

Debatt om folkökning och miljö, SvD september 2020

Vi debatterar vår nya vetenskapliga studie som visar hur en långsammare folkökning kan bidra till minskade utsläpp och bör därför integreras i klimatarbetet. Här finner ni debattinlägget, repliken samt vår slutreplik.

Klicka här >> debatten.doc

Klicka här >> debatten.pdf

Debatt om folkökning och miljö, SvD 2018

De sjutton så kallade hållbarhetsmålen som FN upprättade 2015 saknar ett viktigt mål nr 18: “Stävja befolkningökningen”. Här förklarar vi varför. Läs debattinlägget, med länkar till viktig information för ytterligare läsning, och 47 kommentarer.

Klicka här >> debatten.doc

klicka här >> debatten.pdf

SvD crowd Photo by Gregorio Borgia

Debatt SvD mars 2018

Vi debatterar folkökning i Sverige, som bestäms av invandringsnivåer, och miljöeffekter som uppkommer. Här finner ni hela debatten: vårt första debattinlägg, tre repliker och vår slutreplik, samt alla online-kommentarer till dessa, fram till 28 mars.  Vår slutreplik bemöter kritikerna och refererar till vårt projekt.

Klicka här >> Hela debatten.doc

Klicka här >> Hela debatten.pdf

graph_oped_miljoner
Sveriges framtida befolkning under tre invandringsscenarier