Hans Rosling…

Hans Rosling (HR) avled i februari 2017. H.R. var läkare, professor i Global hälsa, och gjorde fina insatser inom dessa ämnen. HR populariserade även statistik och kom då att bli känd för sitt budskap om folkökning (ett ämne han publicerade lite om). Men HR:s budskap är, enligt vår uppfattning, starkt missvisande. Se vidare nedan.

Debatt-artikel som påtalar uppenbara brister i Hans Roslings budskap om global befolkning klicka här>>

Paul och Anne Ehrlich riktar kritik mot Roslings statistik klicka här>>

Leon Kolankiewics, from Californians for population stabilization klicka här>>

Kommentar om filmen ”Don’t panic”, som finns på Youtube:

Hans Roslings (HR) syn på folkökning framgår i den långa filmen (1 tim) där vi ser en del problem på jorden de första sekunderna, varpå HR säger, ”7 miljarder lever nu på vår planet… är det inte härligt?”. Genom hela filmen framgår att HR har en stark antropocentrisk världsbild (människocentrerad): jordens ekosystem nämns bara för att de kan bistå med produktion av mat och andra resurser för människor (t ex, en Afrikansk flod visas – kan nyttjas för konstbevattning). Opåverkad natur och andra arter, som nu minskar alltmer i antal, nämns aldrig. Notera att HR var läkare och hälsoforskare – en kompletterande ekologisk utbildning hade varit värdefull, för att förstå situationen på jorden.
HR visar i filmen att familjeplanering kan sänka födelsetal, men bygger därefter med klossar för att illustrera att så här ökar mänskligheten, obevekligen. Men han utelämnar att FNs prognoser haft en möjlig ”low variant”, med lägre fertilitet (minus 0,5 barn/kvinna) och där befolkningen år 2100 är densamma som idag. Starka åtgärder för en sådan positiv utveckling hade HR kunnat framhålla.